צוות המשרד עוסק בהליכי פירוק חברות ותאגידים במסגרות של פירוק על ידי נושה, פירוק מרצון, פירוק בפיקוח בית המשפט וכו'.

בנושא פירוק חברות מרצון יצויין כי לאחרונה רשם החברות החל לפעול כנגד חברות שאינן פעילות ואשר לא פעלו למחיקתן ממרשם רשם החברות.

רשם החברות מגדיר חברות אלו כ"חברות מפרות", כל עוד לא הגישו דוחות שנתיים ו/או שילמו לרשם החברות את חוב האגרות השנתי אשר נדרש לשלמו מדי שנה.

חברות רבות אשר אינן פעילות לא מודעות כלל לעובדה כי מבחינת הדין הן חברות פעילות לכל דבר ועניין, אשר נדרשות בהגשת דוחות שנתיים ובתשלומי אגרת רשם החברות. יצויין בהקשר זה כי חברה שאינה פעילה ואשר אינה פועלת למחיקתה ו/או אינה פועלת לתשלום חוב האגרות עלולה להיות מחויבת בקנסות ועיצומים כספיים.

צוות המשרד מלווה את בעלי החברה בהליך הפירוק מרצון ובמסגרת זו פועל לביטול חוב אגרת רשם החברות שנצבר

לחובת החברה במהלך השנים, בהתקיים תנאים מסויימים.

למאמר בנושא חברות מפרות חוק ופירוק חברות מרצון – ליחצו כאן

לבדיקה באם חברתכם מוגדרת כמפרת חוק ולבדיקת חוב אגרות רשם החברות ליחצו כאן